Vindrutor i plexi

2011 förvärvade Åströms Flytelement företaget Stenbergs Acryl med lång erfarenhet som tillverkare av rutor i plexiglas, främst till båtindustrin.

Tusentals rutor är tillverkade till båtfabrikanter som Uttern, Sandström och Idealbåtar.